10 Easy Nail Art Designs Dành cho Người mới bắt đầu: The Ultimate Guide # 3!

Bởi Sandi Ball
Bạn sẽ yêu mến cách làm móng mới nhất của chúng tôi tại đây: https://vid.io/xoNa 10 Easy Nail Art Designs for Beginners: The Ultimate Guide # 3! Trong hướng dẫn móng tay hiện nay, chúng ta sẽ …
source

25 Nhận xét

  1. hi I start to learn how do nail art, please forgive me with lot questions, what did u used to dry the nail polish? and can u give tutorial for cleaning the brush … thank u so muchhhh

  2. hey.. i tried ur designs on my frnd's hands….. was not gud as urs.. but still i luv them.. jus wanted 2 show u…😋😋😋

Comments are closed.