10 Thiết kế Nail sử dụng các mục trong gia đình! | The Ultimate Guide # 2

Bởi Sandi Ball
Hey guys! Trong video ngày hôm nay, Minnie đã trở lại với phần thứ hai của The Ultimate Guide to Household Item Nail Art! Cô ấy sẽ cho bạn thấy thêm 10 nữa …
source

28 Nhận xét

  1. How long does is normally take for nail polish to dry? How long does it take for a good top and base coat take to dry?

Comments are closed.