13 cách để làm móng tay của bạn lâu hơn!

Bởi Sandi Ball
Dưới đây là 13 cách mà bạn có thể đảm bảo rằng móng tay mới của bạn kéo dài càng lâu càng tốt! Những móng tay hack từ Juli sẽ đảm bảo rằng móng tay mới của bạn (mà …
source

21 Nhận xét

  1. 0:36 no no no! Why are you even reccomending this? 🙁 Buffing down the ridges thins out the nail to the weakest parts, because the ridges are actually the healthy part of the nail. You're basically asking for your nail to split and break 🙁

Comments are closed.