2 Người Việt lấy cớ sang Mỹ du lịch để trốn ở lại: Bị cảnh sát bắt được

2 Người Việt lấy cớ sang Mỹ du lịch để trốn ở lại: Bị cảnh sát bắt được 2 nữ sinh du lịch từ Việt Nam đến phi trường LAX định…

+++++++++++++++++++++++++

source