2 Ông gốc Việt nhiều lần trộm tiệm bánh mì sa lưới cảnh sát

2 Ông gốc Việt nhiều lần ăn trộm tiệm bánh mì sa lưới cảnh sát Theo biên bản của cảnh sát, vào khoảng 2:30 sáng thứ Hai, 1 tháng 5, 2017, máy…

source