2 thợ làm móng gốc Việt bị bắt vì bán hàng cấm kiếm thêm tiền

2 thợ làm móng gốc Việt bị bắt vì bán hàng cấm kiếm thêm tiền Hai người gốc Việt Nam đã bị bắt và bị truy tố tội phân phối hàng cấm…

+++++++++++++++++++++++++

source