2 Việt kiều Mỹ ăn cắp hàng hóa trong Home Depot ở Clark County

2 Việt kiều Mỹ ăn cắp hàng hóa trong Home Depot ở Clark County Cảnh sát tại Clark County đã bắt hai người đàn ông bị bắt quả tang tội ăn cắp…

+++++++++++++++++++++++++

source