2 Việt kiều Mỹ ăn trộm thẻ căn cước bị bắt trong khách sạn

2 Việt kiều Mỹ ăn trộm thẻ căn cước bị bắt trong khách sạn Cảnh sát nhận được những tin báo về những người gièm nghi, tại khách sạn…

+++++++++++++++++++++++++

source