26 chạp gần Tết Kỷ Hợi du xuân Phan Thiết.

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – 26 chạp gần Tết Kỷ Hợi du xuân Phan Thiết.Nguồn