3 lần kiểm phiếu ở Georgia, kết quả như nhau.Trump kiện lên Tối Cao Pháp Viện

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 30/12/2020
3 lần kiểm phiếu ở Georgia, kết quả như nhau.
Trump kiện lên Tối Cao Pháp Viện

#NgườiViệtOnline…nguồn nguoiviettv