4 cách dễ dàng để có được móng tay hoàn hảo!

Bởi Sandi Ball
Bạn sẽ yêu móng của chúng tôi hướng dẫn mới nhất ở đây: https://vid.io/xoNa 4 Cách Để Dễ dàng Nhận Nails hoàn hảo Striped! Trong hướng dẫn thiết kế móng tay hôm nay, chúng ta sẽ được …
source

40 Nhận xét

  1. For the first tip, make sure to use very different colours as I used dark red and black and it didn't show very well.

  2. I noticed that she put topcoat on the thumb by using horizontal strokes to prevent smearing, I guess. Are there more tricks to apply topcoat?

  3. yes it is good. but i cant apply properly as u can… so plzzz suggest some tips to make my nails beautiful afyer applying polish.
    hope u will do this as soon as possible

Comments are closed.