4K | Một Thoáng Paris 💕 Ngày & Đêm

Chào các bạn! Những đoạn phim trước mình đã chia sẻ về Paris và những hoạt động của cộng đồng người Việt ở Pháp. Hôm nay đoạn phim này…

+++++++++++++++++++++++++

source