5 điều ít biết về Michelle Phan: Cô gái gốc Việt kiếm 1,3 triệu USD/năm

5 ban về cô gái gốc Việt kiếm 1,3 triệu USD/năm – Michelle Phan Kiếm bộn tiền từ các clip trên Youtube, thường tiếng bạn trai trang điểm cho…

+++++++++++++++++++++++++

source