5 Điều Nên Biết Bảo Hiểm Xe Sẽ Không Đền Bảo hiểm xe của các ACE sẽ bồi thường…


5 Điều Nên Biết Bảo Hiểm Xe Sẽ Không Đền 🚙

Bảo hiểm xe của các ACE sẽ bồi thường khi xe bị đụng, mất cắp xe, hoặc hỏa châu rơi từ trên trời trúng vào xe. Nhưng sau đây là 5 điều các ACE cần lưu ý đến hãng bảo hiểm sẽ không bồi thường.

1. Đồ đạc riêng trong xe quý vị (Personal belongings in your car) – phần comprehensive nếu quý vị có mua xe bồi thường cho quý vị khi xe bị trộm cắp nhưng sẽ không bồi thường đồ đạc trong xe. Nếu xe bị đập kiếng thì hãng bảo hiểm bồi thường thay kiếng sau khi quý vị trả tiền khấu trừ (deductible). Tất đồ quí giá trong xe bị mất có thể dùng bảo hiểm nhà hoặc bảo hiểm Renters để bồi thường nếu quý vị có mua phần đó. Xin lưu ý là phải có cái biên bản của cảnh sát (police report).

2. Người lái xe ở chung nhà nhưng không có tên trong bảo hiểm hợp đồng (People who live with you but aren’t listed on the car insurance policy) – nếu trường hợp chủ nhà cho phép mượn xe thì có vài hãng chấp nhận nhưng đa số hãng bảo hiểm có quyền không cho (rejected). Quan trọng khi ký hợp đồng bảo hiểm xe, quý vị cho hãng bảo hiểm biết ai sống chung và có cho phép lái xe hay không được lái xe (exclusive driver).

3. Nếu xe mướn bị đụng banh tành (Your car loan, if your vehicle is totaled) – nếu xe mướn (lease) thì quý vị phải có mua phần bảo hiểm hỡ (Gap insurance). Khi mướn xe (lease) quý vị hỏi hãng xe có luôn phần đó trong bảo hiểm hợp đồng chưa hay là phải ra ngoài nhờ Agent bán bảo hiểm mua thêm phần Gap insurance này.

4. Gắn thêm đồ phụ tùng trên xe (Custom parts and equipment) – Nếu xe bị đụng hay mất cắp thì hãng bảo hiểm sẽ có quyền không đền cho những bộ phận phụ tùng nào mà quý vị gắn thêm trên xe, thí dụ như:
– Đồ điện tử, TVs, máy DVD, máy thâu hình (dashboard camera).
– Ghế da đặc biệt (custom seats or interiors).
– Niềng đặc biệt (custom rims, grille), sơn (paint), và đuôi xe (spoilers).
– Hệ thống ống bô (high-performance exhaust system).
– Máy đưa lên đẩy xuống cho xe lăng (Wheelchair lifts).

5. Lái xe giao Pizzas hay dùng đưa đón khách có lệ phí (Delivering pizzas and other business uses) – dùng xe để giao hàng hay chở khách như Uber thì khi đụng xe hãng sẽ từ chối không đền lý do dùng xe mình để làm ăn (business). Nếu dùng xe mình lái cho Uber hay giao pizzas delivery, quý vị hỏi họ có bảo hiểm hợp lý để lái không (commercial auto coverage).

Hy vọng 5 điều này sẽ giúp quý vị hiểu thêm về phần nào và trường hợp nào hãng bảo hiểm xe sẽ không đền. Danny mến chúc quý vị năm mới luôn bình an và luôn lái xe an toàn trên xa lộ. 🙏🏼

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source