55 câu tiếng Anh giao tiếp trong nghề nails (phần 1)

Video dạy 55 câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản trong nghề nails Credit: Theo Thư viện it.org.
=================source