85 câu tiếng anh cho nhân viên phục vụ

85 câu tiếng anh cho nhân viên phục vụ 85 câu tiếng anh cho nhân viên phục vụ tại quán bar, quán ăn, cà phê hay nhà hàng khách sạn. Tổng hợp các…source

5 Nhận xét

  1. Excellent lesson ! It adores me everyday when I study. I hope my English ability will be better when l travel abroad .Thanks a lot !

Comments are closed.