9 Điều Mà Chủ Nhà Cần Biết Hãng Bảo Hiểm Nhà Sẽ Không Đền 1. Động đất, đất lở …


9 Điều Mà Chủ Nhà Cần Biết Hãng Bảo Hiểm Nhà Sẽ Không Đền 🏠

1. Động đất, đất lở trôi, hụt hố sâu (Earthquakes, landslides, và sinkholes) sẽ không có bồi thường trong hợp đồng của bảo hiểm nhà.

2. Lụt (Floods) – nước lũ từ sông dâng trào hay lụt gây ra từ mưa lớn điều không được bồi thường từ bảo hiểm nhà. Quý vị phải mua bảo hiểm lụt riêng nếu cần.

3. Móc (Mold) – khi nhà quý vị bị móc từ ẩm hay nước lụt thì bảo hiểm nhà sẽ không bồi thường.

4. Nhà bị hư hại (Wear and tear) – bảo hiểm nhà sẽ bồi thường khi nhà cháy, trộm cắp chứ không có bồi thường những thứ hao mòn hư hại ngày qua ngày.

5. Chí, rận, chuột (Bedbugs,termites, mice) cũng không có nằm trong phần bồi thường của bảo hiểm nhà.

6. Hoá chất hạt nhân (Nuclear hazard) – nếu nhà quý vị ở gần xưởng chế hoá chất hạt nhân thì họ có mua phần bảo hiểm trách nhiệm lo cho quý vị.

7. Can thiệp từ chính quyền (Government action) – nếu chính quyền tịch thu tài sản hoặc kéo nhà quý vị thì bảo hiểm nhà không có liên quan và không bồi thường phần này.

8. Nuôi chó dữ hay tấn công (Dangerous or aggressive dogs) – có vài loại chó như Pit bulls, Rottweilers, và wolf hybrids (giống chí soái) có thể vài hãng bảo hiểm sẽ không bán bảo hiểm nhà cho quý vị. Luôn cho người bán bảo hiểm biết ở nhà quý vị nuôi loại chó gì để coi hãng có cho bán bảo hiểm nhà hay không.

9. Gió lớn gây giông bão (Wind damage in hurricane-prone states) – nếu nhà quý vị ở gần ven biển thường hay có bão quanh năm thì nên mua phần bão hiểm cho giông bão (windstorm insurance). Thường thì phần bồi thường này sẽ có tiền khấu trừ (deductible) giá trị của căn nhà 1% hay 2%.

Các ACE khi mua bảo hiểm nhà nên đọc và hiểu rỏ hợp đồng của mình mua những gì và sẽ được bồi thường phần nào khi có chuyện. Gọi hay nói chuyện với Agent đại diện bán bảo hiểm để được họ phục vụ quý khách chu đáo và tận tâm từ A-Z khi có sự cố.

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source