Nghề nails ở Mỹ của Người Việt: Từ tỷ phú đến Trắng tay

Nghề nails ở Mỹ của Người Việt: Từ tỷ phú đến Trắng tay Từ 2008, khủng hoảng kinh tế lan rộng ra cả Mỹ và toàn thế giới, nghề nails…source