Thêm 1 vụ thiệt m.ạng bất thường của người Việt trong trại tạm giam ở Orange County

Thêm 1 vụ thiệt m.ạng bất thường của người Việt trong trại tạm giam ở Orange County Một thanh niên gốc Việt t.hiệt mạng bất thường trong…source