Amazon: 100 Pc Professional Sanding Bands Làm móng tay # 180 GRIT FILE SAND PIECE SET


Price: $2.02Những miếng sanding cỡ 180 này phù hợp với tất cả các dải băng chuẩn. Có 100 miếng bao gồm để giữ cho bạn lưu trữ cho hàng chục móng tay và móng chân.
Dùng để làm móng tay và móng chân
Có thể sử dụng trên các móng tay tự nhiên hoặc nhân tạo
Bao gồm 100 viên đinh, móng tay tự nhiên và nhân tạo. Dải