Amazon: Cô làm móng đẹp trong bộ làm móng tay màu hồng; Gỗ Gỗ Sticks, Cuticle Pusher, Cuticle Trimmer, Sapphire File, Nail Clipper, Hội đồng Thẩm mỹ viện, và 3-cách đệm; Bảy Dụng Cụ Cho Một Bộ Nails hoàn hảo


Price: $5.99Một phần của Dòng Bà. Cô là một cửa hàng một cách hoàn hảo cho các công cụ làm đẹp và xử lý cho bàn tay tuyệt đẹp và bàn chân.
Tất cả các dụng cụ cần thiết để mặc móng tay mờ
Bao gồm: gỗ sticks dính, đẩy da, tông mao trimmer , File sapphire, móng tay clipper, hội đồng thẩm mỹ, và bộ đệm 3 chiều