Amazon: Gương tinh thể Séc Séc tinh vi làm móng chân Tập tin của 2 Lavender 3.5 "và 5.5" với Suede Cases


Price: $9.79Đây là một bộ 2 chính hãng Séc, hai mặt, khắc, tinh thể thủy tinh móng tay các tập tin. Màu xử lý là hoa oải hương. Một tệp có kích thước nhỏ (3,5 inch) và một tệp là kích thước trung bình (5,5 inch), Cả hai đều có các trường hợp bảo vệ.