Amazon: Làm móng tay móng tay bằng bông


Price: $2.92Bộ Cọ làm móng tay bằng bông là một thiết bị độc đáo cho phép bạn loại bỏ chất đánh bóng khỏi 1 hoặc tất cả 10 móng một cách nhanh chóng, dễ dàng và không hề rối. Cuối cùng, một công cụ sáng tạo để loại bỏ đánh bóng của bạn mà không bao giờ chạm vào bông axeton ngâm. Không bao giờ chạm vào một quả bóng bông acetone ngâm một lần nữa. Giữ bông để loại bỏ bóng từ ngón tay và ngón chân trong khi bảo vệ làm móng tay của bạn.Removes đánh bóng từ móng nhanh chóng và không có mess
Không bao giờ chạm vào một bông acetone ngâm trai
Công cụ sáng tạo, dễ sử dụng