Amazon: Marianna Manicure Bowl


Price: $5.62 - $1.75Manicure Bowl là lý tưởng cho bất kỳ quy trình làm móng tay và được thiết kế để phù hợp với bất kỳ tay.Ships trong các loại màu sắc của màu đen hoặc màu xám
Sâu và bền
Sẽ không đầu