Amazon: More than a Manicure: Các tập tin Nail


Price: $14.95Carly Bennett Stenmark là một kỹ thuật làm móng hiệu quả, chủ doanh nghiệp, và là tác giả lần đầu tiên. Cô là mẹ của bốn đứa con và là mẹ kế của một đứa con. Bà cũng là bà nội của mười ba cháu và bốn đứa cháu lớn, tất cả đều thêm vào câu chuyện về cuộc đời của bà. Cô sống trên một ngọn núi bên ngoài thành phố Park City, Utah, cùng với chồng và hai con mèo, Newman và Lola.