Amazon: More than a Manicure: Các tập tin Nail


Price:Carly Bennett Stenmark là một kỹ thuật viên làm móng tay, chủ doanh nghiệp, và tác giả lần đầu tiên. Bạn đang cắn móng của bạn chưa? Bạn nên bởi vì bạn đang đọc một số câu chuyện cao cấp, sôi nổi và đôi khi tinh tế về cuộc sống trong và ngoài phòng móng tay thiêng liêng.

Mặc dù cô ấy sẽ không bao giờ "nhét, ghi và nói" Những câu chuyện và cảm xúc kết nối và nắm lấy tất cả chúng ta khi cô kéo chúng tôi vào thế giới rô beng đầy tình cảm chân thành tàn nhẫn của cô ấy, cùng với đôi khi cô ấy có khiếu hài hước và tinh nghịch tinh nghịch. Đôi khi cô ấy lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy đưa chúng tôi bằng tay khi cô ấy thận trọng báo hiệu với gió, trong khi xây dựng và làm việc chăm chỉ để duy trì một khách hàng tận tụy. Carly là bằng chứng sống mà bạn có thể có được từ đây bất chấp bản thân bạn!