Amazon: Thị trường xuất khẩu và nhập khẩu các thiết bị làm móng tay và dụng cụ trong năm 2007 bao gồm các sản phẩm làm móng ở Trung Quốc


Price: $106.00Về phía cầu, các nhà xuất khẩu và các nhà hoạch định chiến lược tập trung vào các bộ dụng cụ làm móng chân và dụng cụ, bao gồm các tập tin đinh tại Trung Quốc phải đối mặt với một số câu hỏi. Các quốc gia nào cung cấp bộ dụng cụ làm móng hoặc dụng cụ bao gồm các móng tay cho Trung Quốc? Trung Quốc quan trọng như thế nào so với các nước khác về toàn bộ thị trường toàn cầu và khu vực? Việc nhập khẩu các bộ dụng cụ làm móng hoặc làm móng chân bao gồm các hồ đinh dao động từ nước này sang nước khác ở Trung Quốc là bao nhiêu? Về phía cung, Trung Quốc cũng xuất khẩu các bộ dụng cụ làm móng hoặc làm móng chân bao gồm các tệp móng tay. Những nước nào nhận được nhiều hàng xuất khẩu nhất từ ​​Trung Quốc? Làm thế nào là hàng xuất khẩu này tập trung trên người mua? Giá trị của những mặt hàng xuất khẩu này và nước nào là những người mua hàng lớn nhất? Báo cáo này được tạo ra cho các nhà lập kế hoạch chiến lược, các nhà quản lý tiếp thị quốc tế và các nhà quản lý xuất nhập khẩu, những người quan tâm đến thị trường bộ dụng cụ làm móng hoặc dụng cụ, bao gồm các móng tay ở Trung Quốc. Với toàn cầu hóa của thị trường này, các nhà quản lý không còn có thể hài lòng với một cái nhìn địa phương. Các nhà quản lý cũng không thể hài lòng với số liệu thống kê lỗi thời xuất hiện vài năm sau khi thực tế. Tôi đã phát triển một phương pháp dựa trên các mô hình kinh tế vĩ mô và thương mại để ước tính thị trường các bộ dụng cụ làm móng và dụng cụ, bao gồm các tệp móng cho những quốc gia phục vụ Trung Quốc thông qua xuất khẩu hoặc cung cấp từ Trung Quốc thông qua nhập khẩu. Nó thực hiện như vậy trong năm hiện tại dựa trên nhiều chỉ số lịch sử quan trọng và các mô hình kinh tế lượng. Trong phần tiếp theo, Chương 2 bắt đầu bằng cách tóm tắt nơi mà Trung Quốc phù hợp với thị trường thế giới đối với các bộ dụng cụ làm móng hoặc làm móng chân và xuất nhập khẩu bao gồm các tệp móng tay. Tổng mức nhập khẩu và xuất khẩu trên cơ sở trên toàn thế giới, đặc biệt đối với Trung Quốc, được ước tính bằng cách sử dụng một mô hình tập hợp trên 150 thị trường chính và các dự án trọng điểm cho năm nay. Từ đó, mỗi quốc gia đại diện cho một phần trăm của thị trường thế giới. Thị trường này được phục vụ từ một số nước có cạnh tranh xuất xứ. Dựa trên cả động lực cung cầu và cung, thị phần của các quốc gia xuất xứ sẽ được tính toán trên các điểm đến của mỗi quốc gia. Những cổ phiếu này dẫn đến một khối lượng giá trị xuất nhập khẩu cho mỗi quốc gia và được tổng hợp với tổng số khu vực và thế giới. Bằng cách đó, chúng tôi có thể có được ước tính khả năng ước lượng tối đa về giá trị của mỗi thị trường và phần mà Trung Quốc có thể nhận được trong năm nay. Từ những con số này, bảng xếp hạng được tính toán để cho phép các nhà quản lý ưu tiên Trung Quốc so với các thị trường lớn khác của nước này. Bằng cách này, tất cả các con số được cung cấp trong báo cáo này là dự báo có thể kết hợp với các nguồn thông tin nội bộ cho các mục đích lập kế hoạch chiến lược.