Amazon: True Glow của Conair Tất cả-trong-một Trung tâm Chăm sóc Nail


Price: $39.26 - $38.84Hệ thống chăm sóc móng tất cả-trong-một thực sự sáng tạo giúp tạo ra các móng tay hoàn hảo và móng tay mỗi lần, theo bốn bước đơn giản. Chỉ cần ngâm, hình dạng, đánh bóng và khô. Sử dụng bát móng để làm mềm móng và móng. Công cụ móng có thể sạc lại bao gồm 12 phần đính kèm để bạn có thể định hình, mịn màng và đánh bóng móng để hoàn thiện. Nó cũng cho bạn một kết thúc hoàn hảo với máy sấy móng gắn sẵn. Thiết kế tất cả-trong-một duy nhất mang lại cho bạn những kết quả chuyên nghiệp. Tạo móng, mịn màng và đánh bóng móng với True Glow của Conair Tất cả-trong-một Trung tâm Chăm sóc Nail
Thiết kế tất cả trong một duy nhất cho kết quả chuyên nghiệp

Làm mềm móng tay và móng trong bát móng tay
Máy sấy móng tay tích hợp để hoàn thiện nhanh chóng, hoàn hảo