Amazon:


Price: $7.99 - $6.99Để có được sản phẩm AUTHENTIC trong 2 NGÀY, vui lòng đảm bảo đặt miếng dán móng tay của chúng tôi bán bởi ZGY Trading và đã hoàn thành Sản phẩm Nail Art Bởi Amazon
Bao gồm:
1 gói (10pcs) x Công cụ Nail Art Soap Off Clip Cho việc tẩy móng tay giả.
Đặt miếng lót trên móng nhân tạo
Sử dụng thủ phạm này infibulate móng tay nhân tạo và miếng đệm và giữ từ 5 đến 10 minuets
Để có được Các sản phẩm AUTHENTIC trong 2 NGÀY, vui lòng đảm bảo đặt miếng dán móng tay của chúng tôi bán bởi ZGY Trading và hoàn thành bởi Amazon