AnaTran – Bới tóc đi làm trong vòng 5 phút

Bởi Sandi Ball
Bớt tóc đi trong vòng 5 phút bạn không tin, với kiểu tóc đi mà Ana chia sẽ chỉ cần 5 phút vào buổi sáng có thể có 1 tóc kiểu …
source

43 Nhận xét

  1. Chị .. Có kiểu nào dành cho tóc dài hk chị .. Tóc e dài tới lưg quần lận .. Kiểu dành cho 16 17t á chị

  2. cki dug la co tai tkat,lun sag toa nkiu keu dep nua nka cki,ckuc cki tkank cog nka

Comments are closed.