AnaTran – Tóc tết hình trái tim cực Kute cực [Avatar]

Bởi Sandi Ball
Tóc kề trái tim cực Kute cực này bạn có thể thỏa mãn sáng tạo thêm từ trái tim vào hàng 2 hay 3 hoặc 4 trái hoặc bên phải 1 , Tùy …

source

37 Nhận xét

  1. tóc giả mướt , dễ lm còn tóc mìk thì nó khô khó lm vs lại làm 1 mìk thì khó quá

Comments are closed.