Anh Châu Huỳnh chủ tiệm nail và supply ở Pennsylvania chia sẻ về bí quyết áp dụng 100%

Chủ tiệm chia sẻ đã áp dụng thành công 100% chiến lược tăng lợi nhuận cho tiệm nail. Cả chủ, thợ và khách đều rất hài lòng về các lợi ích mà chiến…source