Arizona Green Tea Cherry Blossom Nail Art

Bởi Sandi Ball
Bạn sẽ yêu thích hướng dẫn làm móng mới nhất của chúng tôi ở đây: http://vid.io/xoNa facebook.com/cutepolish twitter.com/cutepolish pintrest.com/cutepolish !!!!!! 😉 tôi quyết định tạo một …
source

39 Nhận xét

  1. Sorry but the music is NOT by Macleod, he just played it. This piece is from Erik Satie and it's called Gymnopédie.
    Your nail arts are cute though 🙂

Comments are closed.