Bạn từ bang khác đến tu học, mình lên chùa đón bạn

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – Bạn từ bang khác đến tu học, mình lên đón bạn ở chùa Kim Cang, phía…Nguồn

1 nhận xét

Comments are closed.