Bà mẹ “bỉm sữa” ở Mỹ hiến 2.500 lít sữa cho nhiều phụ nữ khác

Được ví như “bà mẹ siêu nhân”, người phụ nữ này đã hiến tặng tới 2.500 lít tương đương 2,5 tấn sữa mẹ. Elizabeth, 29 tuổi, mắc một…

+++++++++++++++++++++++++

source