Bà Việt kiều Mỹ ném chai vào chùa làm hỏng tượng Phật

Bà Việt kiều Mỹ ném chai vào chùa làm hỏng tượng Phật Một Việt kiều Mỹ ném chai thủy tinh vào chùa trúng Phật luôn. Phạm Thu Trang, 45 tuổi,…

+++++++++++++++++++++++++

source