Bác bỏ Obamacare: Thượng viện Mỹ chính thức từ chối Trump!

Bác bỏ Obamacare: Thượng viện Mỹ chính thức từ chối Trump! Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba với số phiếu khít khao là 50 chống, 51 thuận đồng ý…

+++++++++++++++++++++++++

source