Bác sĩ trên toàn thế giới khuyên: Buổi sáng uống ly nước này ‘đánh bay’ 21 loại bệnh tật

Kênh Cuộc Sống Hạnh Phúc là Kênh sẽ đem đến cho các bạn kinh…Nguồn

12 Nhận xét

  1. Tôi đã 76 tuổi rồi mà vẫn hàng ngày phải đi bán vé số dạo bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Tôi là giáo viên dạy học từ năm 1967 rồi 75 được lưu dung nhưng đang dạy thì bị những kẻ mất hết tính người o quan Bình Thanh dùng thu doan cướp nha số 16 le quang Định f14 BT đuổi cả Mẹ tôi Người từng đóng góp tài chính cho CM. Còn Cha tôi theo cách Mạng từ năm 4/1945 rồi bị Pháp bắt đầy ra đảo Phu Quốc. Sau khi trao đổi tu binh Ông lại ra Bắc hoạt động đến năm 1974 về hưu. Thể mà gia đình tôi bị lấy nhà cho người khác 2 năm sau cho nhập khẩu nhưng tu tuc chỗ o nghĩa là tôi bị cướp trắng trợn can nhà tri giá gần 200 cây vàng năm 1974 Đã gần 40 năm qua tôi cảm thấy Nhục quá vì gia đình diện chính sách tại sao CB bình thanh lại xem thường luật pháp và chính sách của Nhà nước. Tôi đã tiếp tục khiêu nại gần 2 năm nay rồi mà chưa có kết quả. Tham nhũng đã cướp tất cả tài sản và đang giết chết tôi lần lần. Luật pháp o đâu mà không có cơ quan nào giải quyết? Xin ban kiểm tra đừng bôi tin này vì là sự thật. Tôi còn có cả the hoi viên hoi nhà giáo yêu nước do Mtdtgpmnvn cấp .ôi xót xa và tui nhục biết mấy!!!

Comments are closed.