Bác sĩ Việt ở Little Saigon hành nghề TRÁI PHÉP bị kỷ luật 5 năm

Bác sĩ Việt ở Little Saigon hành nghề TRÁI PHÉP bị kỷ luật 5 năm Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube …

source