Bãi biển xuất hiện trở lại sau 30 năm biến mất ở Ireland

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source