Bài Viết về Bảo Hiểm Lụt cho Nhà Thông thường các ACE mua bảo hiểm nhà thì khô…


Bài Viết về Bảo Hiểm Lụt cho Nhà 🏡

Thông thường các ACE mua bảo hiểm nhà thì không có phần bảo hiểm lụt cho nhà vì phần đó phải mua riêng hay thêm. Nếu các ACE muốn bảo hiểm bồi thường khi nhà bị giông bão (hurricane), sống dân cao (storm surges) và nước lũ (overflowing river) thì quí vị phải có mua cái bảo hiểm lụt cho nhà.

Nếu nhà của các ACE ở trong khu thường hay bị ngập lụt (high risk zone called Special Flood Hazard Area) hoặc còn Mortgage thì nhà quí vị phải mua bảo hiểm lụt cho nhà.

Còn nếu nhà của các ACE không nằm trong khu bị ngập lụt thường xuyên thì không bắt buộc mua nhưng nên mua để bảo vệ tài sản của mình khi có chuyện.

Đa số nhiều người mua bảo hiểm nhà qua chương trình của chính phủ (National Flood Insurance Program). Chương trình này hợp tác với nhiều hãng bảo hiểm lớn để bán cho quí vị. Xin lưu ý là chương trình này chỉ dành cho quí vị nào cư ngụ trong 22,000 vùng trong toàn nước Mỹ.

Bảo hiểm lụt bồi thường cho những gì?

– Bồi thường cho nhà bị thiệt hại, nền (foundation), hệ thống điện và hệ thống ống nước (electrical and plumbing system).
– Bồi thường cho quần áo và đồ dùng nội thất (appliance and furniture).
– Chi phí tiền cho dọn dẹp (debris removal).

Bảo hiểm lụt sẽ KHÔNG bồi thường cho những trường hợp gì?

– Khi bị thương tích đó lụt làm ra.
– Không bồi thường cho hàng rào, hiên (patios), và hồ bơi.
– Không bồi thường cho chi phí ăn ở Motels hoặc Hotels.
– Không bồi thường thiệt hại cho xe (vì xe có bảo hiểm lụt riêng).
– Những đồ đạc gì ở phòng dưới (basement) ở Houston mình rất ít nhà có basement.
Phần bồi thường cho mỗi nhà hết mức là $250,000 và $100,000 cho đồ đạc trong nhà.
Nếu ai có nhu cầu mua thêm thì mua phần gọi là Excess Flood insurance.
Mua bảo hiểm cho nhà các ACE phải trả tiền khấu trừ (deductible) 2% cho lụt.

Sau khi ký giấy hợp đồng mua bảo hiểm lụt cho nhà thì quí vị phải chờ tới trong vòng 30 ngày bảo hiểm mới có hiệu lực cái này gọi là Waiting Period. Cho nên ACE mua sớm khi lỡ có lụt thì nhà mình mới kịp được bồi thường. Ngoại trừ trường hợp mua nhà mới mượn tiền qua nhà Bank thì bảo hiểm lụt sẽ có hiệu lực vào ngày ký giấy tờ mua nhà mới (closing day).

Trung bình giá của bảo hiểm lụt cho một nhà mỗi năm trả là khoảng $700 theo thống kê của FEMA. Nếu nhà của quí vị không nằm trong khu lụt thường xuyên (flood zone) thì sẽ rẻ hơn.

Giá bảo hiểm lụt cao hay thấp sẽ tuỳ thuộc sau đây:

– Nhà xây được bao lâu (age of your home)
– Vật liệu xây dựng cho nhà (building materials of your home)
– Nhà mấy tầng (number of floors in your home)
– Đồ đạc để ở đâu trong nhà (where inside your home you keep your belongings)
– Tuỳ theo phần Coverage mình chọn và tiền khấu trừ (Coverage limits and deductibles you choose)

Hãy tư vấn với Agent người đại diện bán bảo hiểm của các ACE để giải thích và giúp chọn cho mình một bảo hiểm lụt cho nhà hợp lý và vừa túi tiền (affordable). Quí vị đừng để “nước tới chân rồi mới nhảy”.

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓
Source