Bản chép lại cuộc điện đàm cho thấy, TT Trump kêu gọi TT Ukraine điều tra ông Biden

Điểm tin buổi sáng 25/9/2019:
-Bản chép lại cuộc điện đàm cho thấy, TT Trump kêu gọi TT Ukraine điều tra ông Biden
-Thấm phán Judge Napolitano: Cách…



nguồn nguoiviettv

3 Nhận xét

Comments are closed.