Băng đảng Việt kiều núp bóng Tiệm làm móng ở Châu Âu

Băng đảng Việt kiều núp bóng Tiệm làm móng ở Châu Âu Tuần trước, cảnh sát Anh ập vào một tiệp làm móng ở Southmead, Bristol, sau khi nhận…

+++++++++++++++++++++++++

source