Bảng Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật Disabled Parking Placards and Plates B…


Bảng Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật

Disabled Parking Placards and Plates

Bảng màu xanh dành cho người khuyết tật dài hạn (permanent disability). Bảng này phải làm lại (renew) mỗi 4 năm.

Bảng màu đỏ dành cho người khuyết tật tạm thời (temporary disability). Bảng tạm thời này hết hạn trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn.

Còn bảng số xe có ký hiệu (International Symbol of Access ISA) là dành cho người khuyết tật dài hạn (permanent disability).

Những ai có bảng đậu xe hay bảng số xe dành cho người khuyết tật được đậu nơi có để bảng khuyết tật đậu xe (handicap parking). Và được đậu nơi tính giờ (parking meters) miễn phí không cần trả tiền.

Đây là trường hợp cho những ai được cấp (eligible) cho bảng đậu xe khuyết tật:
– Đeo kiếng cận có độ cao hoặc thấp hơn 20/200 (visual acuity of 20/200 more or less with limited field of vision)
– Liệt (paralysis)
– Bệnh phổi (lung disease)
– Bệnh tim (cardiac deficiency)
– Ngồi xe lăn (wheelchair confinement)
– Viêm khớp (arthritis)
– Bệnh đau chân (Food disorder)
– Và các chứng bệnh khác cần gậy chống hoặn nạng chống (other medical condition causing a person to use a brace, cane, or crutch)

*Quý vị nên lưu ý là bảng đậu xe hay bảng số xe dành cho người khuyết tật chỉ dùng khi người bị khuyết tật (person with disability) đi cùng trong xe mà thôi. Nếu không có người khuyết tật trong xe mà dùng sai luật (violation) nếu bị bắt sẽ bị phạt tới (fines of up to) $1,250 và tới 50 tiếng làm không công cho cộng đồng (community service). Còn những ai đậu trong chổ dành cho người khuyết tật nếu cảnh sát bắt gặp sẽ bị giấy phạt tới $500.

Làm cách nào để làm bảng khuyết tật? (How to Apply?)

Quý vị có thể làm đơn (apply) VTR-214 Application for Persons with Disabilities Parking Placard and/or License Plate xin bảng khuyết tật hoặc bảng số xe ở văn phòng thuế (county tax assessor-collector’s ofice) gần nơi quý vị cư ngụ. Để điền đơn đầy đủ quý vị phải nhờ bác sĩ điền vào phần (Disability Statement). Nộp đơn và trả chút lệ phí nếu cần (if applicable).

Khi đến ngày hết hạn, quý vị muốn làm lại (renew) bằng cách điền phần (Affidavit) và ký tên của người xin bảng (signature of the applicant). Nộp bản sao của đơn chính với đơn mới. Nếu không có bản sao của đơn cũ thì quý vị có thể nộp cái bảng hết hạn (expired placard).

Nếu quý vị có bảng màu đỏ tạm thời và hết hạn thì quý vị phải làm lại cái mới cho có hiệu lực 6 tháng tới.

Nếu quý vị nào ở tiểu bang khác ghé chơi và có bảng đậu xe dành cho khuyết tật thì được phép đậu. Nếu quý vị có bảng dài hạng (permanent) đến để điều trị thì quý có thể xin bảng tạm thời cho 6 tháng miễn phí.

Nếu quý vị làm mất cái bảng đậu xe dành cho người khuyết tật thì quý vị phải đến văn phòng county tax assessor-collector để trình cho họ coi cái bản sao của đơn Form VTR-214 hồi đó quý nộp.

Thương phế binh trong quân đội Hoa Kỳ (Disabled Veteran) cũng được bảng số xe riêng và được đậu trong chổ đậu xe dành cho những người khuyết tật (handicap parking) sau khi làm đơn Form VTR-615 Application for Disabled Veteran License Plates and Parking Placards.

Mọi chi tiết để biết thêm, xin gọi số (888)368-4689 hoặc (512)465-3000

Nguồn thông tin về Bảng Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật là Danny lấy từ trên trang mạng www.txdmv.gov/motorists/disabled-parking-placards-plates và tự dịch sang tiếng Việt.

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source