Bão Dorian tăng cường độ lên cấp 4 đang tiến vào Florida

Điểm Tin Buổi Sáng 29/8/2019:
-Bão Dorian tăng cường độ lên cấp 4 đang tiến vào Florida
-Ngũ Giác Đài: Quá sớm để thảo luận việc rút quân Mỹ…nguồn nguoiviettv