“Bão Harvey là quả báo với dân Texas” – GS Mỹ bị đuổi việc

“Bão Harvey là quả báo với dân Texas” – GS Mỹ bị đuổi việc Giáo sư xã hội học Kenneth L. Storey hôm 29/8 bị trường đại học tư thục Tampa ở…

+++++++++++++++++++++++++

source