Bảo Hiểm Một Chiều Rưỡi là Gì??? 🤔Người Việt chúng ta khi chọn mua bảo hiểm xe…


Bảo Hiểm Một Chiều Rưỡi là Gì??? 🤔

Người Việt chúng ta khi chọn mua bảo hiểm xe, có một từ nghe rất quen mà không mấy người hiểu đó là: bảo hiểm một chiều rưỡi. Không rõ cái từ này được ai sáng chế mà nó đã trở nên phổ thông từ rất lâu trong các cộng đồng người Việt trên toàn nước Mỹ khắp 50 tiểu bang.

Bảo hiểm xe một chiều rưỡi – Uninsured/underinsured Motorist Coverage : gọi tắc là UM/UIM Coverage phần này là option nếu quí khách có mua trong hợp đồng (policy) sẽ dùng để bồi thường cho quí khách khi đụng xe mà bên đối phương không có bảo hiểm (uninsured) hoặc đối phương bảo hiểm không đủ để đền (underinsured).

Thí dụ trong một tai nạn đụng xe mà phía bên kia không có bảo hiểm hoặc bị đụng rồi bỏ chạy (hit and run) hoặc đụng trong parking lot thì để
được bồi thường trong trường hợp này các ACE nên mua thêm phần Uninsured/Underinsured Motorist Coverage hay người Việt mình quen gọi là một chiều rưỡi. Nghĩa là hãng bảo hiểm sẽ bồi thường cho quí khách khi đối phương có lỗi mà y lại không có bảo hiểm hợp lệ (nếu có cảnh sát y sẽ bị ăn ticket ra toà phạt) còn quí khách sẽ trả nữa số tiền khấu trừ (deductible). Thí dụ: tiền deductible của quí khách là $500 thì hãng quí khách sẽ trả $250 còn phần sửa xe còn lại bảo hiểm sẽ bồi thường.

Chắc là tên gọi Uninsured/Underinsured Motorist Coverage hơi dài dòng, nên người Việt mình mới biến chế thành “một chiều rưỡi”.

Có người hỏi Danny bảo hiểm tôi full coverage 2 chiều vậy là có luôn phần uninsured/underinsured motorist coverage phải không?
Dạ…Danny xin trả lời là vì phần UM/UIM là option nên quí khách hãy hỏi kỹ người Agent bán cho mình là mình có mua phần đó hay không mới biết được. Đa số khách hàng của Danny là có mua 2 chiều full coverage cộng với phần UM/UIM chỉ có trường hợp vài người khách reject không muốn mua phần đó mà thôi.

Xin các ACE lưu ý là luật bảo hiểm xe khác biệt thí dụ cho tiểu bang Texas và California tại vì luật pháp ở tiểu bang California không cho pháp áp dụng UM/UIM Coverage. Danny nêu ra chỉ 2 tiểu bang Texas và California để làm thí dụ tiêu biểu. Trong thực tế, còn nhiều tiểu bang khác giống luật của Texas, và dĩ nhiên cũng có nhiều tiểu bang khác giống luật của California.

Lần sau mời quí vị tham khảo bài Danny sẽ viết về Bảo Hiểm dành cho người mướn nhà hay mướn apartment (Renter Insurance).

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet có phần edit thêm)
Source