Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Hiểm Nhân Thọ Là Gì? 🤔Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồ…


Bảo Hiểm Nhân Thọ ❤️

Bảo Hiểm Nhân Thọ Là Gì? 🤔

Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồng giữa người mua và hãng bảo hiểm. Người mua được sự hướng dẫn của người đại diện (agent) cho hãng bảo hiểm giúp điền đơn trả lời câu hỏi hoặc mọi thắc mắc về các loại bảo hiểm nhân thọ. Sau khi người mua nộp đơn và chờ hãng bảo hiểm duyệt xem có chấp thuận hay không (approve or not).

Bảo hiểm nhân thọ giúp tài chánh cho thân nhân hoặc người thân của quí vị. Lỡ một ngày nào đó quí vị mất bất thình lình (die unexpectedly) bảo hiểm nhân thọ sẽ đưa cho người thừa hưởng của quí vị một số tiền lớn để giúp trả nợ hoặc lo mai táng hoặc dùng số tiền thừa hưởng để có vốn làm ăn. Và có loại quí vị có thể lấy tiền ra sau một thời gian quy định để mua xe, nhà hay dùng cho các con em đi học (college fee).

Tại Sao Quí Vị Nên Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ? 🤔

Có 3 lý do chính cần có bảo hiểm nhân thọ là:
1. Bảo vệ tài chánh cho gia đình quí vị và giải quyết nợ nần.
2. Bảo vệ công ăn việc làm của quí vị.
3. Giúp con cháu quí vị có chút tiền thừa kế.

Có 2 loại bảo hiểm nhân thọ mà nhiều người biết đến là bảo hiểm nhân thọ giới hạn (term life) và bảo hiểm nhân thọ trọn đời (whole life).
Đa số mọi người mua loại giới hạn vì rẻ vừa túi tiền cho người mua.

Giá bảo hiểm sẽ tuỳ thuộc vào các yếu tố căn bản sau đây:
– Tuổi tác (your current age)
– Nam hay nữ (gender)
– Hút thuốc hay không (smoking or nonsmoking)
– Tình trạng sức khỏe (current health conditions)
– Tình trạng sức khỏe gia truyền (family’s health history)

5 Từ về Bảo Hiểm Nhân Thọ Quí Vị Cần Nên Biết:

1. Giá trị của hợp đồng bảo hiểm – (Policy Value): thí dụ mình mua giá trị là 1 triệu mỹ kim thì hãng bảo hiểm sẽ trả 1 triệu mỹ kim đến người thừa hưởng của mình.
2. Giá tiền đóng hàng tháng – (Premium): hàng tháng mình phải đóng một số tiền quy định là bao nhiêu.
3. Người thừa hưởng – (Beneficiary): người thừa hưởng có thể là vợ, chồng, con, cháu trong gia đình hoặc người thân.
4. Người đứng tên hợp đồng – (Policyholder): người lo trả tiền hàng tháng cho hãng bảo hiểm.
5. Người chính trong hợp đồng (the insured): người điền đơn và trả lời các câu hỏi trong hợp đồng bảo hiểm trước khi ký giấy tờ quyết định mua.

Một khi quí vị cần mua bảo hiểm nhân thọ xin đến gặp Agent đại diện để hướng dẫn quí vị và giúp quí vị chọn một bảo hiểm nhân thọ vừa túi tiền và có lợi sau này.

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source