Bảo Hiểm Sức Khỏe ️Nếu quí vị mua bảo hiểm sức khỏe ở chổ làm, hãng xưởng thì …


Bảo Hiểm Sức Khỏe ❤️

Nếu quí vị mua bảo hiểm sức khỏe ở chổ làm, hãng xưởng thì quí vị trả phần nào còn bao nhiêu chổ làm họ trả hết. Còn nếu quí vị không có đi làm hoặc chổ làm không có bảo hiểm sức khỏe thì quí phải mua ở ngoài (marketplace) hoặc của chính phủ (HealthCare.gov).

Bảo hiểm sức khỏe có nhiều loại: HMOs, PPOs, EPOs, hoặc POS (plans). Loại HMO hoặc POS phải đi bác sĩ trong network không có lựa chọn. Còn PPO hoặc EPO thì quí vị được quyền đi bác sĩ chỗ nào mình muốn. Thường đi khám bác sĩ quí vị trả là $30 từ tiền túi (copay), còn bao nhiêu bảo hiểm trả hết. Lấy thuốc thường quí vị trả một phần ít tiền thôi.

Nếu quí vị không có mua bảo hiểm sức trong liên tiếp 3 tháng thì sẽ bị chính phủ phạt quí vị khi đi khai thuế cho năm đó. Họ sẽ phạt 2.5% của lương quí vị làm trong năm (total household adjusted gross income).

Quí ví có thể xin miễn phạt (exemption) nếu được (qualify) khi quí vị đi khai thuế hoặc vô HealthCare.gov website để biết thêm chi tiết về phần miễn phạt (exemption).

Khi mua bảo hiểm sức khỏe quí vị có thể nhờ người đại diện (Agent) có bằng (Life & Health) mới có quyền hướng dẫn cận kẽ để giúp quí vị một plan mà quí vị cần và hợp lý.

Ở đây không bàn thêm về Obamacare vì trong tương lai không biết sẽ ra một trương trình mới từ chính phủ hay không.

Mến chúc quí vị dồi dào sức khỏe và chọn cho mình một bảo hiểm sức khỏe plan vừa ý. 🙏🏼

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source