Bảo Hiểm Tàu Bài viết này dành cho các ACE nào có tàu bè và muốn tìm hiểu thê…


Bảo Hiểm Tàu 🚤

Bài viết này dành cho các ACE nào có tàu bè và muốn tìm hiểu thêm về bảo hiểm tàu để mua bảo vệ lúc ra khơi hay đậu trên bờ.

Bảo hiểm nhà thường có phần bồi thường cho tàu bè loại nhỏ không máy như ca nô hay xuồng. Còn mấy loại thuyền lớn thì phải mua bảo hiểm riêng nếu các ACE muốn hãng bảo hiểm bồi thường khi có chuyện.

Bảo hiểm tàu mua để được bồi thường khi lỡ tàu bị đắm hoặc đụng tàu khác (collision), tàu bị cháy (fire), mất cắp (theft) hay kẻ gian phá hủy tàu (vandalism).

Bảo hiểm tàu còn được bồi thường cho chi phí chữa trị thương tích của khách đi trên tàu và chủ tàu. Bồi thường luôn cả khi tàu lỡ đụng vỡ hàng rào (fences) hay bến tàu (docks).

Bảo hiểm sẽ không có bồi thường cho những hao mòn, đụng độ với cá mập (shark attack), hoặc tàu bị ẩm móc (mold).

Giá bảo hiểm tàu sẽ tuỳ thuộc vào tàu bự cỡ nào? Tàu chạy bằng mấy máy (horsepower)? Và tàu thể loại gì? (Fishing boat, sailboat, speedboat, v.v.)

Thường thì giá trung bình của bảo hiểm tàu là $20 mỹ kim mỗi tháng. Có bớt tiền (discount) cho chủ tàu khi mua bảo hiểm tàu như sau:
– Khi trả hết tiền bảo hiểm một lần (paid in full sẽ discount).
– Khi đã có mua bảo hiểm xe và nhà cùng chung một hãng (Multi-policy discount).
– Khi có bằng lái tàu hay lớp an toàn (Boat safety course/license discount).
– Tàu có gắn máy an toàn (Protective device discount).
– Đậu tàu trên bờ 3 tháng trở lên (Lay-up at least 3 months discount).
– Nếu có bảo hiểm hồi năm ngoái (Prior insurance discount).
– Nếu chủ tàu 55 tuổi trở lên (Insured age 55+ discount).

Các ACE khi muốn mua bảo cho tàu bè mình nên kiếm người đại diện bán bảo hiểm uy tín tận tâm để giải thích rỏ ràng về phần (coverage) trong cái hợp đồng (policy) trước khi ký giấy tờ đồng ý mua.

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source